Khái quát công ty

Tên công ty
NISSEY PRODUCTS CO., LTD.
Thành lập
Ngày 20 tháng 1 năm 2014
Vốn cơ bản
80 triệu Yên
Giám đốc
Mito Mitsuo
Văn phòng
【Tổng công ty】
101-0021 Tokyo Chiyoda Ku Sotokanda 4-5-4 Kamematsu bld
TEL : 03-3255-1145
» Sơ đồ tại đây

【Phòng kinh doanh】
101-0021 Tokyo Chiyoda Ku Sotokanda 4-6-1 Shioda Tu-ru Akihabara Bld 6F
TEL : 03-3255-6631
Số lượng nhân viên
40 người ( tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2018)
Ngân hàng giao dịch
Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng Ueno, Shokochukin chi nhành Ueno
Hoạt động kinh doanh
:Lập kế hoạch, thiết kế, sản xuất, kinh doanh văn phòng phẩm, đồ tạp hóa
:Đề xuất, thiết kế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khuyến mãi
:Phái cử nhân lực
:Nhập khẩu, kinh doanh cá thu khô bào
:Kinh doanh mỳ

Cung cấp thông tin liên quan đến dự án phái cử lao động

Chúng tôi xin giới thiệu các nội dung có nghĩa vụ cần cung cấp thông tin dựa theo quy định của khoản 5 điều 23 của luật liên quan đến việc đảm bảo vận hành phù hợp hoạt động phái cử lao động và bảo hộ người lao động phái cử (luật phái cử lao động)
Số lượng lao động phái cử
241 người (bình quân 1 ngày)
Số lượng doanh nghiệp phái cử lao động
26 công ty (số doanh nghiệp tính bình quân theo 1 năm)
Phí phái cử lao động
15708 Yên (8 tiếng 1 ngày)
Tiền lương phái cử lao đông
10956 Yên (8 tiếng 1 ngày)
Tỷ suất lợi nhuận※
30.3%
Mục liên quan đến giáo dục đào tạo
Trước khi bắt đầu công việc tại doanh nghiệp được phái cử, nhân viên sẽ được đào tạo liên quan đến vấn đề bảo đảm thông tin cá nhân, bảo mật thông tin và vệ sinh an toàn.
Các chế độ phúc lợi khác
Các nhân viên phái cử sẽ được công ty đóng các loại bảo hiểm như bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp. (tùy theo hình thức kí hợp đồng mà có trường hợp không thể tham gia bảo hiểm )
Giấy phép phái cử lao động phổ thông
Ngày cấp phép: 1 tháng 4 năm 2014
Số giấy phép: 派13-305532
Giấy phép giới thiệu nghề nghiệp có phí
Ngày cấp phép: 1 tháng 7 năm 2014
Số giấy phép: 13-ユ-306595
※Tỷ suất lợi nhuận = (Phí phái cử lao động bình quan - tiền lương phái cử lao động)÷phí phái cử lao động bình quân Tỷ suất lợi nhuận được tính toán dựa trên tiền lương phái cử và phí bảo hiểm xã hội đối với các chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu, bảo hiểm lao động