Trình tự giới thiệu công việc

Quá trình từ đăng kí đến khi giới thiệu việc làm

Đăng kí thành viên
Trước tiên, cần tiến hành đăng kí thành viên mới
Phỏng vấn, đăng kí chính thức
Ghi các hồ sơ cần thiết, tiến hành tư vấn thông qua phỏng vấn, trao đổi về công việc mong muốn, chính thức đăng kí nhân viên công ty phái cử.
Lựa chọn, giới thiệu công việc
Chúng tôi sẽ lựa chọn và giới thiệu các công việc phù hợp với kinh nghiệm, kĩ năng, nguyện vọng của nhân viên
Bắt đầu công việc
Bắt đầu công việc. (Sau khi làm việc trên 2 tháng, công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội)
Hỗ trợ định kỳ
Nhân viên phụ trách của công ty chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ định kỳ

Về trang cá nhân

Có thể cập nhật bất cứ lúc nào các thông tin cơ bản, điều kiện mong muốn, kĩ năng, lý lịch nghề nghiệp đã đăng kí

Các thông tin đã được đăng kí tại trang cá nhân có thể được cập nhật bất cứ lúc nào, do vậy sau khi đăng kí mới, khi có thời gian thì người dùng có thể bổ sung thêm các thông tin chi tiết, tùy chỉnh theo lịch của các thành viên.

Nếu thành viên nhập thông tin đầy đủ thì sẽ dễ giới thiệu công việc hơn?!

Chúng thôi sẽ lựa chọn giới thiệu các công việc phù hợp dựa trên các thông tin cơ bản, điều kiện mong muốn, kĩ năng, kinh nghiệm. Trong trường hợp có nhiều thành viên cùng chung điều kiện mong muốn thì chúng tôi sẽ ưu tiên những thành viên điền thông tin cụ thể hơn. Chúng tôi khuyến khích các thành viên luôn cập nhật các thông tin một cách cụ thể nhất.
マイページイメージ