Điểm mạnh của Nissey Products

 • Nguồn nhân lực đa dạng

  Nhân viên của công ty chúng tôi đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau như Nhật bản, Phillipin, Brazil, Việt nam, Trung quốc...Ngoài ra, nhân viên phụ trách người bản địa cũng tiến hành hỗ trợ mọi người hết mình.
  Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc giúp khách hàng và nhân viên an tâm làm việc
 • Cơ chế hỗ trợ toàn diện

  Công ty chúng tôi thống nhất 1 người phụ trách toàn bộ các khâu tiến hành phỏng vấn nhân viên, bắt đầu làm việc, hỗ trợ định kỳ.
  Nhờ việc không thay đổi người phụ trách sẽ giúp phòng chống nhầm lẫn trong việc tuyển dụng, giúp tạo môi trường giúp nhân viên dễ dàng trao đổi những khó khăn, góp phần ổn định việc tuyển dụng.
 • Chú trọng các quy định

  Trong tình hình môi trường phái cử lào động ngày càng khó khăn hiện nay, công ty chúng tôi thực hiện triệt để việc tham gia bảo hiểm xã hội 100% cho nhân viên.
  Công ty chúng tôi nhận thức tầm việc tuân thủ các quy định của luật phái cử, bảo hiểm xã hội, tuân thủ quy định là một trong những vấn đề quan trọng của việc kinh doanh trong tình hình môi trường phái cử lao động ngày càng khó khăn hiện nay, triệt để thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động.
 • Phương châm "đồng hành cùng phát triển"

  Công ty Nissey Products chúng tôi nhận ra một điều khi hoạt động trong ngành phái cử nhân lực. Đó có thể đó là điều hiển nhiên, nhưng chúng tôi quan niệm rằng "mối quan hệ giữa người với người là quan trọng nhất".
  Cho đến hiện tại, đã có rất nhiều nhân viên làm việc cùng công ty chúng tôi. Trong quá trình đồng hành cùng mọi người, chúng tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc biến những mong muốn mà mọi người ấp ủ khi cùng làm trong môi trường thành điểm mạnh cho hiện tại cũng như tương lai.
  Chúng tôi đang thực hiện những việc tưởng chừng như hiển nhiên đó hàng ngày, xây dựng môi trường giúp mọi người có thể trao đổi những mong muốn với nhau, không ngừng tiến hành cải tiến, cùng xây dựng sợi dây kết nối lẫn nhâu, giúp xây dựng các bước giúp cùng nhau phát triển.